Ga naar beginpagina
Open de website van het Buqi Instituut 
Wat is Taijiwuxigong?
  Voor wie is Taijiwuxigong?

Spontane beweging
  Opwekken
  Reguleren
  Reacties en resultaten

Oefeningen
  Wuxi-houding
  Wuxi-Daoyin
  Klankoefening

Het ontstaan van ziekte
  De dubbele vicieuze cirkel
  Binqi

Preventie en behandeling
  Correctie lichaamshouding
  Afvoeren van binqi

Ontwikkelingsstadia
  Activeren Dantian
  Reinigen energiekanalen
  Spirituele ontwikkeling

Geschiedenis
  Ontwikkeling
  Qigong
  Taiji
  Longmen Wuxigong

Binqi


Het Chinese begrip ‘qi’ is tegenwoordig ook in het Westen bekend. De manier waarop het wordt uitgelegd wijkt echter wel eens af van de betekenis die het in China heeft. De meeste mensen beschouwen qi als een positief element en vertalen het als ‘vitale energie’ of ‘levenskracht’. Zij nemen aan dat qi de gezondheid bevordert en een lang leven brengt. Qi is echter niet alleen maar positief, het kan ook een negatief effect op mensen hebben.

De term ‘binqi’ is een verzamelnaam voor negatieve factoren die gevoelens van ongemak en allerlei klachten kunnen veroorzaken. Wanneer het gedurende lange tijd en in grote hoeveelheden blijft opgehoopt kunnen die factoren zelfs ziekte veroorzaken. Binqi is een natuurlijk fenomeen: het lichaam maakt het iedere dag. Het bestaat onder andere uit restproducten van de stofwisseling en van het zenuwstelsel, zoals chemische transmissiestoffen. Onder normale omstandigheden drijft een gezond lichaam deze reststoffen op natuurlijke wijze uit en blijft men in evenwicht en gezond. In een ongezond lichaam wordt binqi niet of niet volledig afgevoerd zodat het zich gaat ophopen. Bij een te hoge concentratie van binqi in bepaalde delen van het lichaam kunnen echter onaangename sensaties optreden. Diverse symptomen kunnen zich voordoen en op den duur kunnen bepaalde ziekten zich manifesteren.

De belangrijkste oorzaak voor het stagneren en ophopen van binqi is een slechte lichaamshouding. Bepaalde gebieden van het lichaam raken dan verkrampt. Dit gebeurt vooral in gewrichten en dan in het bijzonder rondom wervels. In de verkrampte gebieden wordt de doorvoer van bloed en lichaamsvloeistoffen belemmerd. Hierdoor kan binqi het lichaam niet langer efficiënt verlaten. Dit heeft drie nadelige consequenties:

  1. De ophoping van binqi blokkeert het betreffende gebied nog meer. Dit versterkt de al bestaande verkramping, wat de lichaamshouding verder verslechtert.
  2. Zenuwen en bloedvaten in het verkrampte gebied kunnen niet langer optimaal functioneren. De met het gebied verbonden organen worden hierdoor negatief beïnvloed.
  3. Energiekanalen en –circulaties raken geblokkeerd, waardoor het zelfgenezende vermogen van het lichaam wordt aangetast.

Naast het doorbreken van de dubbele vicieuze cirkel is het afvoeren van opgehoopte binqi een belangrijk aandachtspunt voor Taijiwuxigong beoefening. Vooral bij beginnende beoefenaars is dit van groot belang. Door opgehoopte binqi af te voeren kunnen gevoelens van ongemak verdwijnen. Op den duur kunnen symptomen van ziekte verminderen en zelfs geheel verdwijnen.

Copyright © Buqi Instituut
16 maart 2007