Ga naar beginpagina
Open de website van het Buqi Instituut 
Wat is Taijiwuxigong?
  Voor wie is Taijiwuxigong?

Spontane beweging
  Opwekken
  Reguleren
  Reacties en resultaten

Oefeningen
  Wuxi-houding
  Wuxi-Daoyin
  Klankoefening

Het ontstaan van ziekte
  De dubbele vicieuze cirkel
  Binqi

Preventie en behandeling
  Correctie lichaamshouding
  Afvoeren van binqi

Ontwikkelingsstadia
  Activeren Dantian
  Reinigen energiekanalen
  Spirituele ontwikkeling

Geschiedenis
  Ontwikkeling
  Qigong
  Taiji
  Longmen Wuxigong

Niveau 3
Spirituele ontwikkeling


De grote circulatie
(stadium 7)

grote circulatie

In het zevende stadium ontmoeten de hemelse - en aardekracht elkaar in de onderste Dantian. Dit noemt men de grote circulatie. Een ontwikkeling die daaraan voorafgaat is dat de beoefenaar de rotatie van de Dantian voelt als het draaien van een bal. Door de roterende Dantian ontstaat een trekkracht, waardoor de hemelse kracht via de voorste fontanelpoort en aardekracht via de voetpoorten in de zhong mai naar de onderste Dantian wordt gebracht.

De taoïsten noemen dit ‘shen qi xiang jiao’ of ‘da zhou tian’, wat kan worden vertaald als ‘grote circulatie’, of ‘macrokosmische omloop’.

 

Het ontwaken van latente functies
(stadium 8)

mentaal ontwaken

In het achtste stadium ontwaken de latente functies. Dit is een hoofdstadium dat veel substadia omvat, die buiten het bestek van TaiiWuxigong vallen. In de context van Wuxi-meditatie worden deze substadia dieper uitgewerkt. Een fijn en zuiver afstemmen van het centrum van de geest met behulp van mentale oefeningen, leidt tot het ontwaken van latente vermogens. Het Chinese woord voor het centrum van de geest is ‘niwan’, wat verwijst naar de oorsprong van de gedacht en.

Copyright © Buqi Instituut
16 maart 2007