Ga naar beginpagina
Open de website van het Buqi Instituut 
Wat is Taijiwuxigong?
  Voor wie is Taijiwuxigong?

Spontane beweging
  Opwekken
  Reguleren
  Reacties en resultaten

Oefeningen
  Wuxi-houding
  Wuxi-Daoyin
  Klankoefening

Het ontstaan van ziekte
  De dubbele vicieuze cirkel
  Binqi

Preventie en behandeling
  Correctie lichaamshouding
  Afvoeren van binqi

Ontwikkelingsstadia
  Activeren Dantian
  Reinigen energiekanalen
  Spirituele ontwikkeling

Geschiedenis
  Ontwikkeling
  Qigong
  Taiji
  Longmen Wuxigong

Voor wie is Taijiwuxigong?


Er zijn geen leeftijdsgrenzen voor de beoefening van Taijiwuxigong. Mensen met diverse beroepen en interesses beoefenen het systeem. Iedereen heeft na enige oefening positieve ervaringen, zoals:

  • een grotere helderheid van geest
  • verfijning in de artistieke expressie
  • toename van het fysieke vermogen
  • een algemeen gevoel van welbehagen en geluk.

Kenmerkend voor onze tijd is dat veel mensen als gevolg van bureau- of machinewerk langdurig in dezelfde houding zitten of staan, weinig bewegen of regelmatig dezelfde beweging herhalen. Vaak resulteert dit in spierspanningen die op hun beurt weer een negatief effect op de lichaamshouding hebben. Deze vicieuze cirkel leidt uiteindelijk tot klachten. Mensen die veel bureau- en computerwerk doen en die lijden aan het zogenaamde computersyndroom zijn momenteel het meest bekende voorbeeld. Een zelfde klachtenpatroon kan zich echter ook ontwikkelen als gevolg van (of in combinatie met) mentale of emotionele spanningen.

Spontane beweging, zoals die binnen Taijiwuxigong wordt aangeleerd, is een zeer effectieve methode voor het losmaken van spierspanning en het afvoeren van de ziekmakende factoren die er mee verbonden zijn. Dit voorkomt het verder ontwikkelen van de klacht en kan op den duur de klachten zelfs geheel doen verdwijnen.

Veel klachten zijn terug te voeren op problemen in de wervelkolom, al dan niet in combinatie met mentale of emotionele spanningen. Daarom heeft Taijiwuxigong ook een heilzaam effect bij rug-, gewrichts- en spierproblemen, ademhalingsmoeilijkheden, spijsverteringsstoornissen, diabetes, gynaecologische problemen, halfzijdige verlamming (hemiplegie), voortijdige veroudering, hoge bloeddruk en vele andere klachten.

Copyright © Buqi Instituut
16 maart 2007