Ga naar beginpagina
Open de website van het Buqi Instituut 
Wat is Taijiwuxigong?
  Voor wie is Taijiwuxigong?

Spontane beweging
  Opwekken
  Reguleren
  Reacties en resultaten

Oefeningen
  Wuxi-houding
  Wuxi-Daoyin
  Klankoefening

Het ontstaan van ziekte
  De dubbele vicieuze cirkel
  Binqi

Preventie en behandeling
  Correctie lichaamshouding
  Afvoeren van binqi

Ontwikkelingsstadia
  Activeren Dantian
  Reinigen energiekanalen
  Spirituele ontwikkeling

Geschiedenis
  Ontwikkeling
  Qigong
  Taiji
  Longmen Wuxigong

De acht ontwikkelingsstadia van Taijiwuxigong

Volledige dantian-rotatie


Beoefening van Taijiwuxigong kan gezondheidsklachten genezen en kan helpen bij het bewaren van een goede gezondheid. Taijiwuxigong biedt echter veel meer. Voor hen die dat willen, biedt Taijiwuxigong een methode om zich te blijven ontwikkelen op energetisch, mentaal en spiritueel vlak.

Er kunnen drie niveaus worden onderscheiden in de interne reacties van Taijiwuxigong:

  1. Het activeren van het onderste Dantian.
  2. Het reinigen van de energiekanalen en hun vertakkingen.
  3. De ontwikkeling van het spirituele niveau.

Een nauwkeuriger analyse maakt het mogelijk hierin acht stadia te onderscheiden. Normaliter worden niveau één en twee bereikt door oefening van de Wuxi-stand, maar zij kunnen ook bereikt worden met de Wuxi-Daoyin. Voor niveau drie is het noodzakelijk Wuxi-meditatie te beoefenen. Dit valt echter buiten het bestek van Taijiwuxigong.

Copyright © Buqi Instituut
16 maart 2007