Ga naar beginpagina
Open de website van het Buqi Instituut 
Wat is Taijiwuxigong?
  Voor wie is Taijiwuxigong?

Spontane beweging
  Opwekken
  Reguleren
  Reacties en resultaten

Oefeningen
  Wuxi-houding
  Wuxi-Daoyin
  Klankoefening

Het ontstaan van ziekte
  De dubbele vicieuze cirkel
  Binqi

Preventie en behandeling
  Correctie lichaamshouding
  Afvoeren van binqi

Ontwikkelingsstadia
  Activeren Dantian
  Reinigen energiekanalen
  Spirituele ontwikkeling

Geschiedenis
  Ontwikkeling
  Qigong
  Taiji
  Longmen Wuxigong

De dubbele vicieuze cirkel van ziekte


Uit steeds meer wetenschappelijk onderzoek blijkt een rechtstreeks verband tussen afwijkingen aan de wervelkolom en diverse ziektes. Een belangrijke reden voor het ontstaan van problemen met de wervelkolom is het langdurig aanhouden van een slechte lichaamshouding. Dr. Shen wijst hierbij op vier elementen die elkaar versterken en die samen een vicieuze cirkel vormen:

  1. Een langdurig aangehouden slechte lichaamshouding veroorzaakt verkramping in de wervelkolom.
  2. De doorvoer van lichaamsvloeistoffen en neurale signalen in dit gebied gaat achteruit.
  3. Afvalstoffen en ziekteverwekkende factoren hopen zich op en veroorzaken (pijn)klachten.
  4. Doordat men geneigd is pijn te willen ontwijken, gaat men de lichaamshouding aanpassen aan de klachten. Hierdoor gaat de lichaamshouding verder achteruit en een vicieuze cirkel is ontstaan.

Bovenstaand verband noemt dr. Shen de ‘vicieuze cirkel van slechte lichaamshouding’. Dit concept was het resultaat van een onderzoek naar het gebruik van qigong in de behandeling van bijziendheid. Dr. Shen Hongxun deed dit onderzoek in samenwerking met Dr. Xia Tingyu. De resultaten en de daarop gebaseerde theorie werden in 1985 gepubliceerd in het Chinese tijdschrift ‘Qigong en wetenschap’.

Later ontdekte dr. Shen een tweede vicieuze cirkel. Hij ontdekte dat niet alleen fysieke aspecten als afwijkingen aan de wervelkolom ziektes veroorzaken, maar dat ook negatieve emoties en mentale spanning de productie van negatieve factoren in het lichaam bevorderen. Deze negatieve factoren versterken weer de emotionele en mentale spanningen. Dit noemt hij de ‘vicieuze cirkel van mentale spanning’.

Deze twee cirkels versterken elkaar; ieder element van één der vicieuze cirkels versterkt de negatieve effecten van beide. De wisselwerking tussen de twee vicieuze cirkels maakt een ‘dubbele vicieuze cirkel van ziekte’. Taijiwuxigong is gebaseerd op deze theorie. Het doel van Taijiwuxigong beoefening is het doorbreken van de dubbele vicieuze cirkel.

Copyright © Buqi Instituut
16 maart 2007