Ga naar beginpagina
Open de website van het Buqi Instituut 
Wat is Taijiwuxigong?
  Voor wie is Taijiwuxigong?

Spontane beweging
  Opwekken
  Reguleren
  Reacties en resultaten

Oefeningen
  Wuxi-houding
  Wuxi-Daoyin
  Klankoefening

Het ontstaan van ziekte
  De dubbele vicieuze cirkel
  Binqi

Preventie en behandeling
  Correctie lichaamshouding
  Afvoeren van binqi

Ontwikkelingsstadia
  Activeren Dantian
  Reinigen energiekanalen
  Spirituele ontwikkeling

Geschiedenis
  Ontwikkeling
  Qigong
  Taiji
  Longmen Wuxigong

Longmen Wuxigong


Dr. Shen maakte kennis met Longmen Wuxigong door zijn grootvader Shen Baotai. Omdat zijn grootvader enig kind was en hij een zwakke gezondheid had, vreesden zijn ouders dat hij niet lang zou leven. Zij stuurden hem daarom naar allerlei tempels om Boeddha en God om hulp te smeken Ook studeerde hij vanaf zijn vroege jeugd de Daoïstische methode Longmen Wuxigong en hij beoefende het dagelijks. Op latere leeftijd gebruikte hij zijn kennis af en toe om mensen met bepaalde gezondheidsklachten te behandelen. Hij deed dit echter niet beroepsmatig, hij verdiende zijn geld als diamanthandelaar.

Dr. Shen kon het goed vinden met zijn grootvader en als kind bracht hij veel tijd met hem door. Zijn grootvader moedigde hem aan om mee te doen met zijn dagelijkse meditatie. Ook besprak zijn grootvader de Longmen Wuxigong-kennis met hem. Omdat dr. Shen nog maar een kind was, was hij toen nog niet echt geïnteresseerd in deze kennis. Later hadden deze gesprekken met zijn grootvader en zijn ideeën echter toch een grote invloed op hem. Deze invloed is terug te vinden in de naam Taiji-Wuxigong.

Copyright © Buqi Instituut
16 maart 2007