Ga naar beginpagina
Open de website van het Buqi Instituut 
Wat is Taijiwuxigong?
  Voor wie is Taijiwuxigong?

Spontane beweging
  Opwekken
  Reguleren
  Reacties en resultaten

Oefeningen
  Wuxi-houding
  Wuxi-Daoyin
  Klankoefening

Het ontstaan van ziekte
  De dubbele vicieuze cirkel
  Binqi

Preventie en behandeling
  Correctie lichaamshouding
  Afvoeren van binqi

Ontwikkelingsstadia
  Activeren Dantian
  Reinigen energiekanalen
  Spirituele ontwikkeling

Geschiedenis
  Ontwikkeling
  Qigong
  Taiji
  Longmen Wuxigong

Niveau 2
Het reinigen van de energiekanalen


Het doel van het tweede niveau is het verder versterken van de Dantiankracht en het leren richten van deze kracht. Door specifieke oefening wordt de Dantiankracht gebruikt om de verschillende energiekanalen en hun aftakkingen (meridianen) te reinigen. Wanneer alle kanalen gereinigd zijn, kan het laatste stadium van dit niveau bereikt worden: het roteren van het Dantian. In dit stadium heeft de beoefenaar wat we noemen: “een compleet lichaam”.


Op- en neergaande beweging in de zhong mai
(stadium 2)

Op- en neergaande beweging in zhong mai

In het tweede stadium staat de op- en neergaande qi-beweging tussen de onderste en de middelste Dantian centraal. Als het diafragma op en neer beweegt, ontstaat er in de buik- en de borstholte afwisselend een lage en een hoge druk. Dit creëert een kracht die op en neer beweegt in de zhong mai (middenkanaal), tussen de onderste en middelste Dantian.

Door oefening wordt deze kracht steeds sterker. In het begin komt ze niet hoger dan de middelste Dantian omdat de zhong mai bij de meeste de mensen ter hoogte van ChanZhong gesloten is. Deze kracht wekt een specifieke spontane beweging op, die aangeeft dat men dit stadium bereikt heeft.

Openen zhong mai
(stadium 3)

Openen zhong mai

Het derde stadium is gericht op het verder openen van de zhong mai. Naarmate de interne kracht zich meer ontwikkelt, zal deze steeds verder door het centrale kanaal omhoog bewegen. Als de kracht de drie Dantian en het midden van de voorste fontanel is gepasseerd is de zhong mai geopend en kan de qi vrijuit binnen en buiten het lichaam bewegen.

 

 

Kleine circulatie
(stadium 4)

Kleine circulatie

In het vierde stadium gaat het erom de qi-circulatie in de voorste en achterste mai op gang te brengen. Als de energie door beide kanalen beweegt, spreekt men van de kleine circulatie. Als qi omlaag beweegt in de voorste mai, raakt die onderin het torso de achterste mai en stroomt daarin omhoog. Wanneer deze qi-beweging zich herhaalt, wordt een energiecirculatie op gang gebracht. Bij dieren vindt deze energiecirculatie vanzelf plaats. Omdat mensen, in tegenstelling tot dieren, het grootste deel van hun wakende leven doorbrengen in opgerichte houding, is de energiestroom vaak verbroken in de onderrug. De circulatie in de voorste mai en de achterste mai kan hersteld worden door oefeningen om de onderrug te openen en door diepe ademhaling. We noemen deze circulatie de ‘kleine circulatie’ of ‘kleine kosmische omloop’.

Links-rechts circulatie
(stadium 5)

Links-rechts circulatie

In het vijfde stadium wordt de qi-circulatie door de linker en rechter mai op gang gebracht. Als de energie door beide kanalen beweegt, spreekt men van de links-rechtscirculatie. De rechter-mai loopt door de rechter long, de lever, de galblaas, de rechter bijnier, de rechter nier en de darmen. De linker mai passeert de linker long, de milt, de linker bijnier, de linker nier en de darmen. Deze twee mai zijn belangrijk voor het creëren van een energetisch contact tussen de organen. Er zijn maar weinig mensen die van nature energiebeweging in deze twee mai hebben. Spontane beweging helpt om deze beweging te activeren.

Rotatie van het Dantian
(stadium 6)

Rotatie van het dantian

In het zesde stadium gaat het Dantian roteren. Tijdens de qi-circulatie in de linker- en rechter-mai kan het voorkomen dat de qi-beweging door de verschillende organen een sterk geluid maakt, anders dan peristaltische geluiden. Op dit niveau krijgen de meeste mensen diarree. Dit is geen teken van ziekte, maar een grondig reinigen van de darmen. Na deze diarreefase kan het gebeuren dat de buik tijdens liggende spontane beweging enorm uitzet om vervolgens weer helemaal samen te trekken, alsof hij de wervelkolom zou kunnen raken. Dit kan zich verscheidene keren herhalen. Nadien voelt de buik zeer ontspannen aan en kan de beoefenaar de rotatie van de Dantian in de buik voelen.

Copyright © Buqi Instituut
16 maart 2007